Σάββατο, 23 Απριλίου 2011

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών ,θανατω θάνατον πατήσας ,και τοις εν τοίς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος


ΑΡΧΩΝ ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ Μ. τ. Χ. Ε.


- Χριστός Ανέστη εκ νεκρών... [ 3΄ 04΄΄]
Απολυτίκιον της Αναστάσεως. Μέλος αργόν εις ήχον πλ. α΄.

- Αναστάσεως ημέρα... [ 1΄ 00΄΄]
Καταβασία. Ειρμός α΄ Ωδής, εις ήχον α΄.

- Ο Άγγελος εβόα... Φωτίζου... [ 1΄ 39΄΄]
Καταβασία, μέλος ειρμολογικόν. Ειρμός θ΄ Ωδής, εις ήχον α΄.

1 σχόλιο: