Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

ΟΙ ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΙ ΠΙΘΗΚΟΙ , ΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΧΑΛΚΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ..

Ενώ η Πατρίδα καί οι Ελληνες υφίστανται μία πρωτοφανή καί ολομέτωπη επίθεση , εντυπωσιακή είναι η απουσία τού πνευματικού κόσμου.
Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων..
Πού είναι ο καταγγελτικός λόγος , τό φρόνημα τού μετώπου , τό πνεύμα
τής αντίστασης , τό πανανθρώπινο σάλπισμα πού θά ξεσήκωνε τούς λαούς τής υδρογείου καί θά οικοδομούσε ένα αδιαπέραστο τείχος μπροστά
στίς άνομες ορέξεις τών νεοβανδάλων ;
Η κομματοκρατία , η οφιτσιοκρατία , η εγωπάθεια , ο καιροσκοπισμός
καί η λαγνεία τής εξουσίας μετέτρεψαν σέ έρημο , ένα κόσμο πού θά έπρεπε νά αποτελεί τή δεξαμενή πνευματικότητας καί ζωής αυτού τού
λαού.
Ευτυχώς , υπάρχει ο λόγος τών προγόνων μας , πού πάντα θά είναι
επίκαιρος καί ζωηφόρος γιά νά μάς μεταφέρει τίς μεγάλες αλήθειες πού
κάποιοι δέν τίς ψιθυρίζουν ούτε όταν είναι μόνοι τους..
Καταφυγή μας ο Αγιος τών Ελληνικών γραμμάτων , ο Αλέξανδρος Πα
παδιαμάντης :
” Τί εζήτει η Βενετία τρέπουσα τούς στόλους τούτους είς τό Αιγαίον ;
Ο,τι ζητεί ο σφαγεύς παρά τού θύματος : τάς σάρκας αυτού , ίνα κορέση
τήν πείναν του.
Διατί αι ιδιωτικαί αύται καί κεκυρωμέναι μέ τά σήματα τού Αγίου Μάρκου
επιχειρήσεις ;
Διατί οι τοσούτοι εργολάβοι τών κατακτήσεων , τών ώς διά δημοπρασίας
εκτελουμένων ;
Η Βενετία προσηγόρευεν εαυτήν Πολιτείαν , καί είχε υιούς τυράννους.
Τοίς έδιδε τό χρίσμα καί τούς έπεμπε ίνα κατακυριεύσωσι τήν γήν.
Η γενεαλογία τής πολιτικής είναι συνεχής καί γνησία κατά τούς προγόνους.
Η αργία εγέννησε τήν πενίαν.
Η πενία έτεκε τήν πείναν.
Η πείνα παρήγαγε τήν όρεξιν.
Η όρεξις εγέννησε τήν αυθαιρεσίαν.
Η αυθαιρεσία εγέννησε τήν ληστείαν.
Η ληστεία εγέννησε τήν πολιτικήν.
Ιδού η αυθεντική καταγωγή τού τέρατος τούτου. Τότε καί τώρα , πάντοτε η
αυτή. Τότε διά τής βίας , τώρα διά τού δόλου…καί διά τής βίας.
Πάντοτε αμετάβλητοι οί σχοινοβάται ούτοι , οί Αθίγγανοι , οι γελωτοποιοί
ούτοι πίθηκοι ( καλώ δ` ούτω τούς λεγόμενους πολιτικούς ).
Μαύροι χαλκείς κατασκευάζοντες δεσμά διά τούς λαούς εν τή βαθυζόφωσκοτία τού αιωνίου εργαστηρίου των…”

” ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ “


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου