Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

ΤΟ ΥΦΟΣ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ


Σ΄ΑΓΑΠΩ
Γεώργιος -Κανδιάνος Ρώμας

Σ΄αγαπώ δι΄αυτά που τόσον σε στολίζουν αρετάς,
σ΄αγαπώ διά την μαγείαν που τριγύρω σου σκορπάς.
Σ΄αγαπώ διά τα εντελή σου, σ΄αγαπώ διά τα ατελή,
διά παν ό,τι είναι ιδικόν σου΄σ΄αγαπώ διότι είσαι συ.
Και μ΄εσένα αυτούς τους τόπους αγαπώ που κατοκείς,
τον αέρα που αναπνέεις και το χώμα οπού πατείς.
Το ό,τι υπάρχει, διότι υπάρχεις΄διότι ζεις , και την ζωήν.
Αγαπώ την Πλάσιν όλην, διότι ευρίσκεσαι εις εαυτήν...
Οπου στέκομαι, όπου υπάγω, παντού ο νους μου εσέ ζητεί,
παντού εμπρός μου συ προβαίνεις, χωρίς σε , λείπει η ζωή.


(1796-1867)

Ζακυνθινός αριστοκράτης . Σπούδασε στην Ιταλία και
μυήθηκε από νωρίς στη Φιλική Εταιρεία, για τους
σκοπούς της οποίας εργάστηκε δραστήρια.
Πραγματοποίησε αρχαιολογικές ανασκαφές και συγκρότησε
μιαν πολύ αξιόλογη νομισματική συλλογή.
Θαυμαστής του Διονύσιου Σολωμού , έγραψε ο ίδιος
χαριτωμένα ποιήματα χωρίς ιδιαίτερες λογοτεχνικές αξιώσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου